Przy wyborze miejsca na budowę łaźni należy uwzględnić następne parametry, takie jak kształt działki, rozmieszczenie innych konstrukcji budowlanych na działce w  terenie, sanitarne przeciwpożarowe  wymogi. Jeśli okoliczny teren jest zabudowany, to trzeba zacząć od już istniejących budynków.

 

 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie bani na małym wzgórzu  i  w pobliżu stawu. W tym przypadku, wybrane miejsce nie powinno być zatopione w czasie powodzi. Okna powinny być ustawione na zachód lub południowy zachód. W tym przypadku, biorąc kąpiel, można długo cieszyć się słonecznym  światłem, wpadające przez okna w pokoje.

Przednie drzwi są zazwyczaj umieszczone na południowej stronie, ponieważ  w zimie, na tej stronie będzie mniej śniegu.

W stosunku do innych budynków łaźnią powinna być umieszczona po stronie zawietrznej. Dlatego przed początkiem budowy należy się  upewnić,jaki kierunek wiatru jest dominującym na działce. Odległość od innych zabudów  powinna być nie  mniej niż 15 metrów. Od tego bezpośrednio zależy  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe.

Minimalna odległość od granicy sąsiednich działek pod względem  warunków sanitarnych- pobytowych  powinna być ustalona  zgodnie z normami ustanowionymi przez władze lokalne.