Gantry 5 is the most customizable and powerful version of the framework yet. Packed full of features such as drag-and-drop layout creation and the powerful particle system, Gantry 5 has been designed from the ground up to be lightning fast and hassle free.

Read More

Fundament na słupkach.

Przy niewielkim obciążeniu(dla lekkich drewnianych konstrukcji bani,również garażu,pomieszczeń gospodarczych,altanek itd) fundamenty wykonują na słupkach o wymiarach 0,51m x 0,51m z cegły lub kamieniu.

Rozmieszczenie słupków jest miejscem rozmieszczenia rogów/winkli konstrukcji i miejsc połączenia ścian wewnętrznych z zewnętrznymi. Jeżeli wymiar bani jest większym,

odbywa się montaż słupków dodatkowych tak, żeby odległość między nimi była nie większa niż 2metry.

 

Fundament monolityczny.

Jest stabilny, mocny, uzbrojony, gwarantuje długoletnie wykorzystanie postawionej konstrukcji.

Na stopie muruje się kilka rzędów ścian(do 5-ciu) fundamentowych z bloczków betonowych.

Trzeba pamiętać o pozostawieniu otworów wentylacyjnym s tych ścianach(w 2 lub 3 rzędzie).

 

Fundament uproszczony.

W przypadku, gdy mamy grunty suche, ubite i jednorodne, możemy dla wykonania fundamentu użyć płaskie kamieni. Na nich układają się rzędy/wieńcy drewnianej konstrukcji, poprzednio zaizolowane papą, mastyką bitumiczna lub innymi środkami izolacji przeciwwilgociowej. Między kamieniami zostawia się wolna przestrzeń ok. 1 metru, którą trzeba później

wypełnić gliną, wyłożyć dekoracyjnym kamieniem i pokryć z góry folią izolacyjną.

 

Fundament na gwintach.

Jest podobny do montażu fundamentu na słupkach, tylko zamiast nich używają betonowych lub metalowych gwintów.

Ta metoda jest bardzo przydatna dla skomplikowanych gruntów i montażu konstrukcji na stokach, zboczach i tomu podobnych terenach.

Wadą tego typu fundamentu jest jego szacunkowo drogi koszt.

 

Ale, nie zależnie od rodzaju fundamentu, przed jego wykonaniem zaleca się badanie geologiczne gruntu lub zapoznianie się w miejscowym urzędzie z mapami klasyfikacji gruntów.

 

Dla tego, żeby w przyszłości nie trzeba było wzmacniać lub przerabiać na nowo fundamentu.

 

 

 

Key Features

Gantry 5 is packed full of features created to empower the development of designs into fully functional layouts with the absolute minimum effort and fuss

Twig Templating

Gantry 5 leverages the power of Twig to make creating powerful, dynamic themes quick and easy.

Layout Manager

Drag-and-drop functionality gives you the power to place content blocks, resize them, and configure their unique settings in seconds.

Particles System

Create, configure, and manage content blocks as well as special features and functionality with the powerful particle system.